Σχολικός τουρισμός

Οργάνωση και πραγματοποίηση μαθητικών και φοιτητικών εκδρομών με φροντίδα , υπευθυνότητα και εγγύηση
στις καλύτερες τιμές με υπηρεσίες ενηλίκων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.