Συνέδρια

ΣΥΝΕΔΡΙΑ : Αναλαμβάνουμε την πλήρη διοργάνωση Ιατρικών & άλλων συνεδρίων (γραμματεία – επικοινωνία – διαμονή – διατροφή – μεταφορές – προβολή) με υπευθυνότητα και εγγύηση υπηρεσιών καθώς και την οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων (καλλιτεχνικών εκθέσεων, συναυλιών κ.λ.π)