Εισερχόμενος Τουρισμός

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση – αντιπροσώπευση γραφείων & τουριστικών οργανισμών του εξωτερικού εξυπηρετώντας τους πελάτες τους
στην Κρήτη και την Δυτική Ελλάδα.

Οργανώνουμε εκδρομές, πακέτα, περιηγήσεις σε όλα τα Ελληνικά νησιά, καθώς και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Ελλάδας
με ξεναγήσεις από επαγγελματίες ξεναγούς σε όλες τις διεθνείς γλώσσες